Kom som du är! Ingen är perfekt.

Gemenskapsdygn

för kvinnor i Korskyrkans gemenskap på Bjärka-Säby slott 5–6 maj 2017

Om förebilder

–Vem följer vi och vem vill vi följa?

Anmäl dig senast 2 april.