Kom som du är! Ingen är perfekt.

Kvinnofrukost lördag 1 oktober 09:00

Tema: Rädsla och oro - hur hanterar vi det?
Gäst: Mita Näs
Anmälan senast 29/9 till inga-martha@korskyrkan.se